38.ได้ดีไม่ลืมบุญคุณ

773 Views

                สมัยราชวงศ์ซ้อง ลือหมงเจิ้งสอบได้จอ หงวน ได้รับพระราชทานตำแหน่งขุนนางฝ่ายบุ๋น สมัยที่เขายังตกยากต้องอาศัยวัดอยู่    มีความ มานะพากเพียรท่องบ่นหนังสือ ยามว่างก็จะ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อฉุดช่วยบิดามารดา ให้ หลุดพ้นจากทุคติภูมิ ทางวัดเห็นเขาเป็นคนมี ความกตัญญูจึงให้ที่อยู่ที่กิน เมื่อเขาได้เป็น ขุนนางแล้ว มักจะแบ่งเงินเดือนส่วนหนึ่งบำรุง วัด เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณ และได้ตั้งห้อง พระในบ้าน โดยสวดมนต์ไหว้พระทุกเช้าค่ำ บุตรหลานหลายรุ่นได้เป็นขุนนางเช่นกัน