36.ตามกวางได้โสม

730 Views

           สมัยราชวงศ์เหลียง หย่วนเซียวซีเป็นลูก กตัญญู เขาชอบนั่งฌานสมาธิอยู่เสมอ วันหนึ่ง ขณะที่เซียวซีไปฟังธรรมนอกบ้าน มารดาเกิด ป่วยอย่างกะทันหัน พวกพี่น้องจะไปตาม มารดา บอกว่า “เซียวซีมีญาณรู้เดี๋ยวเขาก็มาเอง” ขณะ นั้นเซียวซีพลันรู้สึกไม่สบายใจ จึงรีบกลับบ้าน อาการป่วยของมารดา หมอบอกว่าจะต้องกิน โสมสดจึงจะหาย เซียวซีขึ้นเขาไปหาทั้งวัน ก็ยัง หาโสมไม่ได้ ทันใดเขาเห็นกวางตัวหนึ่ง เดินอยู่ ข้างหน้าจึงติดตามไป กวางเดินไปหยุดอยู่ที่ต้น โสมเซียวซี จึงขุดเอาโสมกลับบ้าน ครั้นมารดา ได้กินโสม แล้วก็หายเป็นปกติ เมื่อมารดาสิ้นบุญ แล้ว เซียวซีได้ขึ้นเขาบำเพ็ญเพียรจนสำเร็จเป็น เซียน