31.หลี่มิถวายสาร

800 Views

         สมัยราชวงศ์จิ้น หลี่มิรับราชการมีหน้าที่ดู แลม้าทรงขององค์ชาย ย่าของเขาชรามากแล้ว เจ็บป่วยออด ๆ แอด ๆ เขาจึงถวายสารถึงฮ่องเต้ มีใจความสำคัญว่า “หม่อมฉันกำพร้าพ่อแม่ตั้ง แต่อายุ 4 ขวบ ท่านย่าหลิวสงสารหลานกำพร้าจึง เมตตา ชุบเลี้ยงตั้งแต่อายุ 4 ขวบ ท่านย่าหลิวสงสารหลานกำพร้าจึงเมตตาชุบเลี้ยงตั้งแต่นั้นมา

         บัดนี้ท่านย่าแก่เฒ่าเจ็บป่วยออด ๆ แอด ๆ เหมือนไม้ใกล้ฝั่ง ถ้าหม่อมฉันไม่มีท่านย่าก็ไม่มีวันนี้ หากท่านย่าไม่มีหม่อมฉันก็อยู่ต่อไปไม่ได้ ปีนี้หม่อมฉันอายุ 44 ปี ท่านย่าอายุ 96 ปี หม่อม ฉันยังมีเวลาสนองพระเดชพระคุณฝ่าบาทอีกยาว นาน แต่วันเวลาที่จะทดแทนพระคุณของท่านย่า เหลือน้อยแล้ว จึงขอลาราชการกลับบ้านเกิด เพื่อ ดูแลท่านย่า ควรมิควรแล้วแต่จะทรงโปรดเถิด พระเจ้าค่ะ” ฮ่องเต้ชื่นชมความกตัญญูของเขา มาก จึงทรงพระราชทานคนรับใช้ 2  คนติดตามไป ช่วยดูแลย่าของเขา