30.ไม่ยอมห่างบิดา

704 Views

              สมัยราชวงศ์ฮั่น ซิเปาเป็นเด็กซื่อสัตย์ กตัญญู บิดาได้ภรรยาใหม่ เลยเกลียดซังซิเปา จะขับไล่ออกจากบ้าน เด็กชายได้แต่ร้องไห้สะอึก สะอื้น ไม่ยอมทอดทิ้งบิดา เมื่อถูกเฆี่ยนตีหนักเข้า จึงจำต้องไปปลูกกระท่อมที่นอกบ้าน เป็นที่อยู่ อาศัย แต่ทุกวันยังคงเข้าไปในบ้านปัดกวาดทำ ความสะอาด บิดาโมโหมากขับไล่ไม่ให้เข้าบ้าน อีก จึงไม่กล้าเข้าไปในบ้าน แต่ไม่ไปไหนไกล หนึ่ง ปีต่อมาบิดาและมารดาเลี้ยงสำนึกได้ เกิดความ ละอายใจแก่ตน จึงให้ซิเปากลับมาอยู่ในบ้านดัง เดิม

              เมื่อบิดาและมารดาเลี้ยงสิ้นชีวิตแล้ว น้องๆ ต้องการแบ่งสมบัติ และแยกกันอยู่ ซิเปาไม่อาจ ห้ามปรามจึงต้องทำตาม ไม่ว่าไร่นาหรือทรัพย์ สินแล้วแต่น้อง ๆ จะเอา ชีวิตบั้นปลายน้อง ๆ และลูกหลานต่างลำบากยากจน มีแต่ซิเปาและ ลูกหลานที่เจริญรุ่งเรือง