25.โจวเหวินอ๋อง

1,042 Views

             พระเจ้าโจวเหวินอ๋อง ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โจวเดิมชื่อจีชาง ตอนที่ยังไม่ได้ขึ้นครองราชย์ จีชางเป็นผู้มีคุณธรรมสูงยิ่ง ทุกวันเขาจะเอาใจใส่ ดูแลอาหารการกิน และความเป็นอยู่ของบิดามารดาอย่างใกล้ชิด อาหารทุกมื้อของผู้บังเกิด เกล้า เขาจะต้องตรวจดูว่าเย็นไปร้อนไปหรือเปล่า หรือกินมากน้อยเท่าไร   ไม่เคยละเลย  แม้แต่วัน เดียว ความกตัญญูกตเวทีของเขาปานนี้ ราชวงศ์ โจวจึงดำรงคงอยู่ได้ยาวนานถึง 800 กว่าปี (ในภาพจีชางถามคนรับใช้ว่า บิดาของตนซึ่งยังไม่ตื่นนอนสบายดีหรือเปล่า)