24.เทถังอุจจาระมารดา

789 Views

            สมัยราชวงศ์ซ้อง  หวงถิงเจียนเป็นขุนนางผู้ ใหญ่ที่มีความกตัญญูต่อผู้บังเกิดเกล้ายิ่ง แม้เขา จะมียศศักดิ์สูงส่ง เป็นที่เคารพนับถือของคน ทั่วไป ก็ไม่เคยละเลยการปรนนิบัติดูแลตามหน้าที่ของลูกที่ดี     โดยปฏิบัติตามโอวาทหรือคำสั่ง ของมารดาอย่างเคร่งครัด ทุกวันเขาจะเทล้างถัง อุจจาระของมารดาด้วยตนเอง ไม่ยอมใช้บ่าว ไพร่ให้ทำงานนี้ เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของบุตร ที่พึงปฏิบัติ ไม่ควรไปให้คนอื่นทำแทน ดังนั้น แม้ว่าเขาจะเป็นถึงขุนนางผู้ใหญ่ ก็หาได้ละเลย หรือขาดตกบกพร่องในหน้าที่ของบุตร แม้แต่วัน เดียว