19.จับปลาในบึงน้ำแข็ง

827 Views

         สมัยราชวงศ์จิ้น หวังเสียงกำพร้ามารดา แต่เด็ก นางจูมารดาเลี้ยงเกลียดชังลูกเลี้ยงมาก มักหาเรื่องฟ้องสามีว่าบุตรเลี้ยงอกตัญญูต่าง ๆ ทำให้บิดาพลอยเกลียดหวังเสียงไปด้วย  แต่หวัง เสียงยังคงกตัญญูต่อพ่อแม่ไม่เสื่อมคลาย มารดา เลี้ยงชอบกินปลาสดที่สุด แต่ตอนนั้นเป็นฤดู หนาวหิมะตกหนัก น้ำในแม่น้ำคลองบึงจับตัวเป็น น้ำแข็งไม่อาจจะหาปลาสดได้

         หวังเสียงได้ความคิดอย่างหนึ่ง จึงไปที่บึง น้ำแข็งแล้วเปลื้องเสื้อผ้าออก นอนนาบกายลงบน พื้นให้ไออุ่นในร่างเผาลนน้ำแข็ง ครู่ต่อมาน้ำแข็งก็แตกแยกออกเป็นร่อง มีปลาไนสองตัวกระโดด ขึ้นมา เขาดีใจมาก รีบนำปลาไปปรุงอาหารให้ มารดาเลี้ยงกิน