Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/19/7439119/html/book/page.php:1) in /home/content/19/7439119/html/book/page.php on line 12
17.กลัวเสียงฟ้าร้อง | หนังสือธรรมะ ::mindcyber

17.กลัวเสียงฟ้าร้อง

409 Views

        สมัยสามก๊ก  หวังเปาเป็นผู้มีความกตัญญู ยิ่ง มารดาของเขาขณะยังมีชีวิตอยู่เป็นคนกลัว เสียงฟ้าร้องฟ้าผ่า   หวังเปาจะรีบไปอยู่ข้างกาย มารดาเพื่อให้นางคลายความหวาดกลัว

        เมื่อมารดาถึงแก่กรรมแล้ว ศพได้ฝังอยู่ ในป่าช้าอันเงียบสงัด ยามใดฝนฟ้าคะนองมีเสียง ฟ้าร้องฟ้าผ่า เขาจะวิ่งฝ่าลมฝนไปยังฮวงซุ้ยที่ฝัง ศพมารดา  แล้วร่ำร้องว่า  “ลูกมาอยู่เป็นเพื่อน แม่แล้ว แม่อย่ากลัวเลย” แม้มารดาของเขาจะ จากโลกนี้ไปแล้ว แต่ความกตัญญูของเขาก็มิได้ เสื่อมคลาย