15.เก็บผลหม่อนเลี้ยงมารดา

792 Views

           สมัยราชวงศ์ฮั่น ไช่ซุ่นกำพร้าพ่อแต่เด็ก เขา ปรนนิบัติดูแลมารดาด้วยความกตัญญูยิ่ง ตอนนั้นบ้านเมืองเกิดจลาจลทั้งเกิดภัยแล้ง ข้าวยาก หมากแพง ได้แต่ไปเก็บผลหม่อนมากิน ประทัง ชีวิต เวลาที่ไช่ซุ่นไปเก็บผลหม่อน จะต้องนำตะ กร้าสองใบไปด้วย ใบหนึ่งใส่ผลหม่อนสีดำ ใบ หนึ่งใส่ผลหม่อนสีแดง 

           บังเอิญพวกโจรคิ้วแดงมาพบเข้า หัวหน้า โจรเห็นแปลกนักจึงถามว่า “ทำไมผลหม่อนเหล่า นี้จึงต้องแยกตะกร้า” เด็กหนุ่มตอบว่า “ผลหม่อน สีดำมีรสหวานจะเอาไปให้แม่กิน ผลหม่อนสีแดง มีรสเปรี้ยวจะเอาไว้กินเอง” หัวหน้าโจรได้ฟังเกิด ความสงสารที่ยากจนเช่นนี้ ยังมีความกตัญญูจึง สั่งลูกน้องให้นำข้าวสาร 3 กระสอบกับเนื้อโค 1 ขามามอบให้ไปเลี้ยงมารดา