Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/19/7439119/html/book/page.php:1) in /home/content/19/7439119/html/book/page.php on line 12
12.แกะสลักรูปพ่อแม่ | หนังสือธรรมะ ::mindcyber

12.แกะสลักรูปพ่อแม่

473 Views

           สมัยราชวงศ์ฮั่น ชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อติงหลัน พ่อแม่ตายตั้งแต่เขายังเด็ก จึงไม่มีโอกาสปรน นิบัติเลี้ยงดูทดแทนพระคุณ เขาเฝ้าแต่ระลึกถึง พระคุณของท่านทุกวันคืน จึงแกะสลักรูปบิดา มารดา ขึ้นประดิษฐานบนแท่นบูชาไว้กราบไหว้ แทนตัว ทุกเช้าค่ำจะจัดอาหารเซ่นไหว้ปรนนิบัติ ดูแลเสมือนท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ เมื่อนานวัน เข้าภรรยาของเขาเกิดรำคาญ และเบื่อหน่าย จึง เอาเข็มแทงเล่นที่นิ้วของรูปสลัก ทันใดนั้นก็มี เลือดไหลออกมา เมื่อติงหลันกลับมาเห็นรูป สลักมีน้ำตาไหล เกิดความสงสัย จึงสอบถาม สาเหตุ ครั้นทราบว่าภรรยาใช้เข็มแทงนิ้วรูปพ่อ แม่จึงหย่าขาดจากภรรยา