11.ปลาไนจากน้ำพุ

877 Views

           สมัยราชวงศ์ฮั่น เจียงซือเป็นผู้กตัญญูต่อ มารดายิ่งภรรยาชื่อนางผัง มีความกตัญญูต่อ แม่ผัวยิ่งกว่าเจียงซือเสียอีก มารดาชอบดื่มน้ำ ที่มาจากแม่น้ำ นางผังไม่กลัวต่อความยากลำ บาก อุตส่าห์ไปหาบน้ำจากแม่น้ำซึ่งอยู่ไกลบ้านมาให้แม่สามีดื่มและใช้ทุกวัน มารดาชอบกินเนื้อปลาที่หั่นเป็นชิ้น ๆ  สองสามีภรรยาก็ไปหาปลา มาปรุงให้มารดากินทุกวัน  ทั้งยังไปเชิญแม่เฒ่า บ้านใกล้เคียงมาร่วมกินเป็นเพื่อนมารดา เพื่อเป็น การเจริญอาหารอีกด้วย

           อยู่มาวันหนึ่ง ที่ข้างบ้านได้เกิดมีแอ่งน้ำพุ ซึ่ง มีกลิ่นและรสเหมือนน้ำจากแม่น้ำ และมีปลาไน คู่หนึ่งปรากฏขึ้นมาทุกวัน จากนั้นเป็นต้นมา สอง สามีภรรยาก็ใช้น้ำ และปลาจากแอ่งน้ำพุ มาปรุง อาหารให้มารดาบริโภคเป็นประจำ