10.พัดที่นอนให้บิดา

805 Views

           สมัยราชวงศ์ฮั่น หวงเซียงเป็นชื่อของลูก กตัญญูคนหนึ่ง ขณะนั้นมีอายุ 9 ขวบ ตั้งแต่ มารดาเสียชีวิต เขาเฝ้าแต่คร่ำครวญคิดถึงอาลัย อยู่ทุกวันคืน หวงเซียงตั้งอกตั้งใจทำงานด้วย ความขยันขันแข็ง คอยปรนนิบัติรับใช้บิดาอย่างดีที่สุดตามหน้าที่ของลูกที่ดี

           ในหน้าร้อนยามอากาศร้อนอบอ้าว ก่อนที่ บิดาจะเข้านอน เขาจะใช้พัดโบกวีที่นอนของบิดา ให้เย็นเสียก่อน แล้วจึงเชิญบิดาขึ้นนอน เขาปฏิบัติ เช่นนี้เรื่อยมาอย่างไม่เคยเบื่อหน่าย

           กิตติศัพท์ความกตัญญูของเขา เลื่องลือไป ไกลจนทราบถึงเจ้าเมืองหลิวหู้ ท่านจึงขอให้ทางราชสำนักประกาศเกียรติคุณ ในความกตัญญูกต เวทีของหวงเซียง จนเป็นที่ทราบกันตราบทุกวันนี้