9.แบกมารดาหนีภัย

848 Views

         สมัยราชวงศ์ฮั่น เจียงเกอเป็นลูกกตัญญูที่ กำพร้าพ่อแต่เด็ก อยู่กับมารดาผู้ชราเพียงสองคน ตอนนั้นบ้านเมืองเกิดความไม่สงบ โจรผู้ร้าย ชุกชุม เขาจึงแบกมารดาไว้บนหลังหนีภัยไปอยู่  ตำบลอื่น ระหว่างทางเกิดเจอกับพวกโจร ๆ จะ จับเขาไปเป็นพวก เจียงเกออ้อนวอนหัวหน้าโจร ว่า “ได้โปรดเถิดผมยังมีแม่ที่ต้องเลี้ยงดู หากผม ไปกับพวกท่าน แม่ผมก็จะไม่มีใครดูแล” 

         หัวหน้าโจรเห็นเขามีความกตัญญูเช่นนี้ เกิดความประทับใจ จึงปล่อยแม่ลูกไป เขาหนีภัย ไปอยู่ในตำบลหนึ่ง ยากจนเข็ญใจมากไม่มีเสื้อ ไม่มีรองเท้า ทุกวันต้องไปรับจ้างเขาทำงาน เมื่อ ได้เงินก็นำมาบำรุงเลี้ยงมารดา แม้ว่าตนเองจะ ไม่มีเสื้อและรองเท้าใส่ แต่สิ่งของที่มารดาจำเป็น ต้องกินต้องใช้ทุกวัน เขาจะซื้อหามาไม่ให้ขาด จะเห็นได้ว่าคนจนก็สามารถแสดงความกตัญญูได้