7.รีดนมกวาง

818 Views

          สมัยราชวงศ์โจว  ถันจื่อเป็นผู้มีความกตัญญู เป็นเลิศบิดามารดามีอายุมากแล้ว และเป็นโรค ตาทั้งคู่ มีคนบอกว่าน้ำนมกวางสามารถรักษาได้ จึงอยากจะกินน้ำนมกวาง ถันจื่อจึงไปหาซื้อหนัง กวางมาคลุมตัว แล้วบุกเข้าไปในป่า  แทรกตัว ปะปนอยู่ในฝูงกวางโดยกวางไม่สงสัย เขาจึงรีด น้ำนมใส่กา

          ขณะที่เขากำลังนำนมกวางกลับบ้าน มีนายพรานมาพบเข้า เขาเกือบจะถูกนายพรานยิงตาย ด้วยลูกธนู เพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นกวาง เมื่อถัน จื่อเล่าสาเหตุที่ต้องปลอมเป็นกวางให้ทราบ นายพรานยกย่องชมเชย ในความกตัญญูของเขามาก เมื่อบิดามารดาได้ดื่มน้ำนมกวาง โรคตาก็หาย วันหายคืนจนเป็นปกติ