5.แบกข้าวไกลร้อยลี้

797 Views

          สมัยราชวงศ์โจว จื่อลู่เป็นศิษย์คนหนึ่งในสำนักขงจื๊อ ครอบครัวของเขายากจนมาก ต้องไปเก็บผักป่ามากินประทังชีวิต เพื่อเลี้ยงดูผู้บังเกิดเกล้า เขาต้องไปรับจ้างทำงานไกลบ้าน ครั้นได้เงินมาก็ จะซื้อข้าวสาร แล้วแบกกลับบ้านเป็นระยะทาง ไกลนับร้อยลี้เป็นประจำ

          เมื่อบิดามารดาเสียชีวิตแล้ว  จื่อลู่เดินทางลง ใต้ไปรับราชการที่แคว้นฉู่ จนได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ แม้ว่าบัดนี้ ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาจะสมบูรณ์ พูนสุข แต่จิตใจเขาก็ยังคงรำลึกถึงพ่อแม่อยู่เสมอ เขามักจะรำพึงรำพันว่า   “แม้ว่าบัดนี้เราจะมั่งมี ศรีสุข แต่เมื่อพ่อแม่ไม่อยู่แล้ว การอยู่ดีกินดีจะมี ความหมายอะไร ยังคิดอยากจะเหมือนเช่นแต่ ก่อนที่กินผักป่า และแบกข้าวไกลร้อยลี้เพื่อเลี้ยง ดูพ่อแม่ เสียดายที่วันเวลาเหล่านี้ไม่สามารถหวน กลับมาอีกแล้ว”