2.ฮั่นเหวินตี้ชิมโอสถ

1,106 Views

          สมัยราชวงศ์ฮั่น ฮั่นเหวินตี้ได้ขึ้นครองราชย์ สืบต่อจากพระเจ้าฮั่นโกโจ ปฐมกษัตริย์แห่ง ราชวงศ์ฮั่น พระเจ้าเหวินตี้ เป็นผู้มีความกตัญญู เป็นเลิศ ทุกเช้าค่ำพระองค์จะต้องเสด็จไปเยี่ยม ถามทุกข์สุขของพระมารดา

          ครั้งหนึ่งพระมารดาเกิดล้มป่วยลง พระเจ้า เหวินตี้กระวนกระวายพระทัยมาก ทุกวันนอก จากการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว พระองค์ไม่ กล้าห่างกายพระมารดาแม้แต่ก้าวเดียว นอกจาก นี้โอสถที่พระมารดาเสวยทุกชาม พระเจ้าเหวินตี้ จะต้องลองชิมดูด้วยพระองค์เองก่อนทุกครั้ง ว่า จะร้อนไป ขมไป หรือยาแรงไปหรือไม่ แล้วพระ องค์จึงค่อยป้อนพระมารดา พระมารดาป่วยอยู่ 3 ปี ที่สุดก็ค่อย ๆ หายเป็นปกติ