1.กตัญญูสะท้านฟ้า

1,359 Views

          หยีซุ่น แซ่เหยา กำพร้าแม่แต่เด็ก บิดาชื่อ กู่โส่ว แม่เลี้ยงกับลูกมีจิตใจคับแคบหยาบช้าเห็น แก่ตัว  แม้ว่าซุ่นจะถูกแม่เลี้ยงกับลูกวางแผนเผา ทั้งเป็นและกลบฝังในบ่อน้ำแต่ก็รอดมาได้ทั้งสอง ครั้ง โดยซุ่นมิได้ถือโทษโกรธเคืองแม้แต่น้อย

          ซุ่นทำนาอยู่ที่เชิงเขาลิซัน มีช้างมาช่วยไถนา และมีฝูงนกมาช่วยกำจัดวัชพืชอย่างน่าอัศจรรย์ ความกตัญญูกตเวทีของซุ่น เมื่อพระเจ้าตี้เหยา ทรงทราบ จึงส่งพระโอรสเก้าองค์ ไปช่วยซุ่นทำนา และยกพระธิดาสององค์ให้เป็นภริยาของซุ่น

          เมื่อพระเจ้าตี้เหยาทรงชรามากแล้ว ได้มอบ ราชบัลลังก์แก่ซุ่น ทรงพระนามว่า พระเจ้าซุ่นตี้