พ่อแม่แก่เฒ่า

1,838 Views

พ่อแม่ แก่เฒ่า

พ่อแม่ก็แก่เฒ่า            จำจากเจ้าไม่อยู่นาน
จะพบจะพ้องพาน         เพียงเสี้ยววารของวันวาน
ใจจริงไม่อยากพราก    เพราะยังอยากเห็นลูกหลาน
แต่ชีพมิทนนาน            ย่อมร้าวรานสลายไป
ขอเถิดถ้าสงสาร           อย่ากล่าวขานให้ซ้ำใจ
คนแก่ชะแรวัย              ผิดเผลอไผลเป็นแน่นอน
ไม่รักก็ไม่ว่า                 เพียงเมตตาช่วยอาทร
ให้กินและให้นอน         คลายทุกข์ผ่อนพอสุขใจ
เมื่อยามเจ้าโกรธขึ้ง      ให้นึกถึงเมื่อเยาว์วัย
ร้องไห้ยามป่วยไข้        ได้ใครเล่าเฝ้าปลอบปรน
เฝ้าเลี้ยงจนเติบใหญ่     แม้เหนื่อยกายก็ยอมทน
หวังเพียงจะได้ยล         เติบโตจนสง่างาม
ขอโทษถ้าทำผิด           ขอให้คิดทุกทุกยาม
ใจแท้มีแต่ความ            หวังติดตามช่วยอวยชัย
ต้นไม้ที่ใกล้ฝั่ง              มีหรือหวังอยู่นานได้
วันหนึ่งคงล้มไป            ทิ้งฝั่งไว้ให้วังเวง

    

อ.สุนทรเกตุ