Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/19/7439119/html/book/bookcontent.php:1) in /home/content/19/7439119/html/book/bookcontent.php on line 12
กฎนรกไร้ความปราณี2 | หนังสือธรรมะ ::mindcyber
กฎแห่งกรรม

กฎนรกไร้ความปราณี2

การถือศีลคือพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ ใครก็ตามที่ถือศีลห้าผู้นั้นจะเพียบพร้อมด้วยบุญกุศล ใครที่ละเมิดศีลก็จะไม่สามารถหนีพ้นจากกฎนรกที่ไร้ความปรานีถูกลดบุญวาสนาและอายุขัย