นิทาน-เรื่องสั้นสอนใจ

นิทานปล่อยสัตว์เล่ม3

นิทานปล่อยสัตว์เล่ม3 เสียงสวรรค์ กรรมทันตา ตายเหมือนนก คนใจแคบ เล็กหรือใหญ่ก็คือ “ชีวิต”