นิทาน-เรื่องสั้นสอนใจ

นิทานปล่อยสัตว์เล่ม2

นิทานปล่อยสัตว์ เล่ม2 ขอแรงสัตว์ใหญ่ช่วยสัตว์เล็ก สวนปล่อยสัตว์ นกเป็ดน้ำหัวใจสลาย ฆ่าอย่างไร ก็ตายอย่างนั้น ฆ่างู ฆ่าชีวิตลูก