ประวัติพระอริยเจ้า

สูตรของท่านเว่ยหล่าง

สูตรของท่านเว่ยหล่าง เว่ยหล่าง หรือ ฮุ่ยเหนิง วิปัสสนาปัญญา จิตเดิมแท้ อนุตตรสัมมาสัมโพธิ์ ต้นโพธิ์กับกระจกเงา