นิทาน-เรื่องสั้นสอนใจ

นิทานกฎแห่งกรรม

นิทานกฎแห่งกรรม ต้นเหตุผลกรรมโดยพระพุทธจี้กง  นิทานกฎแห่งกรรม กรรมของขอทานตาบอด