ธรรมะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ท่องแดนสุขาวดี

คนที่เจ็บป่วยหรือเคร่งเครียด ถ้าหากได้สวด “นโม ออนีทอฮุก” อยู่เสมอ จะมีผลในทางรักษาความเจ็บป่วยได้