กฎแห่งกรรม

ข้อเตือนใจ (คุกสวรรค์)

คุกสวรรค์, สามด่านเก้าทวารของพุทธาลัย และนรกภูมิ มีเครื่องมือลงโทษอย่างพร้อมสรรพ