กฎแห่งกรรม

เสียงจากนรกภูมิ

ลูกหลานกายเนื้อตั้งใจบำเพ็ญธรรม ในเทศกาลโปรดสามโลกปลายกัป ช่วยตายายให้พ้นทุกข์ได้อย่างไร