Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/19/7439119/html/book/bookcontent.php:1) in /home/content/19/7439119/html/book/bookcontent.php on line 12
บันทึกเที่ยวเมืองตายโหง | หนังสือธรรมะ ::mindcyber
กฎแห่งกรรม

บันทึกเที่ยวเมืองตายโหง

เพื่อให้ทุกคนตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท เพื่อจะได้เห็นคุณค่าของกายสังขาร เพราะว่าเกิดเป็นคนเป็นเรื่องยาก