พระอาจารย์​จี้กงเมตตา "กินเนื้อสั​ตว์คือก่อก​รรม"

เนื้อสัตว์ที่ศิษย์กินเข้าไปทุกชิ้น ก็เป็นเวรกรรม เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นทุกๆครั้งไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเขารายล้อมรอบตัวเราพร้อมที่จะดึงทึ้งทำร้ายเราทุกเมื่อ เมื่อเขามีโอกาส... รายละเอียด

อาหารเจและมังสวิรัติ คือกุญแจสู่การลดภาวะโลกร้อน

ปัญหาในปัจจุบันนี้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติของโลกอย่างเช่น พลังงานที่ได้มาจาก ฟอสซิล น้ำสะอาด และผิวดิน นับเป็นสิ่งท้าทายที่ยากที่สุดที่มนุษย์ได้เคยประสบมา ... รายละเอียด

การ์ตูน 20 วิธีสู่สุขาวดี1

การ์ตูน 20 วิธีสู่สุขาวดี1

การ์ตูนพุทธประวัติพระโพธิสัตว์กษิติครรภ์2

พุทธประวัติพระโพธิสัตว์กษิติครรภ์ สมัยที่ท่านเสวยชาติเป็นพราหมณี2... รายละเอียด

การ์ตูนพุทธประวัติพระโพธิสัตว์กษิติครรภ์1

เป็นพุทธประวัติย่อยๆของพระโพธิสัตว์กษิติครรภ์ สมัยที่ท่านเสวยชาติเป็นพราหมณี ... รายละเอียด

บทความล่าสุด

พระโพธิสัตว์กวนอิม

พระโอวาทละเว้นเนื้อสัตว์

พระโอวาทพระโพธิสัตว์กวนอิมเมตตา... รายละเอียด

มงคลคาถา

บทสวดมนต์พระไตรญาณของสมเด็จโต

บทสวดนี้บูชาพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ พระอรหันตเจ้า พระสิวลี พระพรหม เทพเทวาทุกพระองค์ในสวรรค์ทุกชั้นทั่วแสนโกฐจักรวาล ... รายละเอียด

นิทานเรื่องสั้น

ลูกกตัญญูกับหมอบุญเทียม

ที่เมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนัน มีนายแพทย์ผู้มีชื่อเสียง เป็นที่เคารพยกย่องของชาวเมืองทั่วไปท่านหนึ่ง ทุกคนเรียกท่านว่า หมอบุญ ... รายละเอียด

ภาพพุทธประวัติ

ภาพที่ ๒๑ ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา ปัญจวัคคีย์เฝ้าปฏิบัติ พระอินทร์ดีดพิณถวายข้ออุปมา

       ตอนนี้เป็นตอนที่พระมหาบุรุษบำเพ็ญทุกกรกิริยา กลุ่มคนที่นั่งอยู่เบื้องหน้าพระพักตร์นั้นคือ คณะปัญจวัคคีย์ มี ๕ คนด้วยกัน คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ทั้งหมดตามเสด็จพระมหาบุรุษออกมาเพื่อเฝ้าอุปัฏฐาก ส่วนผู้ที่ถือพิณอยู่บนอากาศนั้นคือ พระอินทร์        คนหัวหน้า คือ โกณฑัญญะ เป็นคนหนึ่งในจำนวนพราหมณ์ ๘ คน ที่เคยทำนายพระลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะ ตอนนั้นยังหนุ่ม แต่ตอนนี้แก่มากแล้ว อีก ๔ ... รายละเอียด

คำกลอนธรรมะ

รวมคติพจน์จีน...

ขยะในบ้านรู้จักที่จะเททิ้ง แต่ขยะในใจ (โลภ โกรธ หลง) กลับไม่รู้จัก "เททิ้ง" ... รายละเอียด

เข้าสู่ระบบ

Mind สบู่ธรรมชาติ
  1. สังสารวัฏ (5.00)

  2. ภาพที่ ๔๖ เสด็จไปโปรดพระญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์ พระญาติผู้ใหญ่ถือว่าสูงอายุ ไม่ถวายบังคม (5.00)

  3. พระอมิตาภพุทธเจ้า(ออนีทอฮุก ) (5.00)

  4. พระสมันตภัทรโพธิสัตต์ (5.00)

  5. บำเพ็ญอีก 20 ปี (5.00)

  6. บรรพชนฝากไว้ให้ลูกหลาน (5.00)

  7. ท่องแดนสุขาวดี (5.00)

  8. นิทานทศชาติ (5.00)

  9. มาทาน AIkaline food มาก ๆ กันเถอะ (5.00)

  10. นิทานเรื่องสั้นของท่านพุทธทาส เรื่อง เจ้าของเรือ (5.00)

สมัครรับข่าวสาร

Poll: ยามว่างท่านทำอะไร

ยามว่างท่านชอบทำกิจกรรมอะไรมากที่สุด